Pågående Projekt

Home / Pågående Projekt

Västerås

Mälarparken Äldreboende, kökskyla

Mälarparksskolan, kökskyla

Stockholm

Falkenbergsskolan, kökskyla

Förskolan Plannja, kökskyla

Södertälje

McDonalds Moraberg, köks-& klimatkyla

Uppsala